احرام در غیر میقات یا محاذی آن جهلا یا عمدا

اگر شخص به خاطر جهل یا از روی عمد در غیر میقات یا محاذی آن محرم شود تکلیف حج یا عمره او چیست؟

ریا کردن در بعضی از ارکان حج

اگر کسی در بعضی از ارکان حج ریا کند تکلیف او چیست؟

حج ریایی

تکلیف کسی که حج را با ریا باطل کرده است چیست؟

سلسل البول در حج

کسی که به علّت قطع نخاع و عدم كنترل بول و مشكلات ديگر، نمى‌تواند بدن و لباس احرام خود را پاك نگهدارد، وظيفه‌اش چيست؟

میقات عمره تمتع مستحبی برای کسی که وظیفه او حج افراد است

آيا کسانی، كه وظيفه آنها حجّ اِفراد است و آن را به جا آورده‌اند، و قصد دارند حجّ تمتّع مستحبّى انجام دهند، جايز است براى عمره تمتّع مستحبی از منزلشان، كه از ميقات به مكّه نزديكتر است، محرم شوند؟

کفایت حج بذلی از حجة الاسلام

آیا حج بذلی کفایت از حجة الاسلام می کند؟

عدم کفایت حج نذری از حجة الاسلام

آيا حج نذري کفايت از حجة الاسلام مي کند؟

مسجد شجره

مسجد شجره میقات چه کسانی است؟

شک در انجام یا صحت عمره تمتع بعد از شروع اعمال حج

هرگاه پس از شروع اعمال حجّ تمتّع شك كند كه عمره تمتّع را بجا آورده يا نه؟ يا شك كند آن را صحيح انجام داده يا نه؟ چه وظيفه‌اى دارد؟

تعریف میقات

منظور از میقات چیست؟

علت نامگذاری حج قران

علت نام گذاری حج قران به این نام چیست؟

اقسام حج

حج چند قسم دارد؟

حج بذلی از طرف نهادها یا سازمانها

آیا فرستاده شدن به حج از طرف شخص یا نهاد یا ارگانی بدون این که ملزم به کاری باشد، نیز حج بذلی محسوب می شود؟

فرق حج قران با افراد

حج قران و افراد چه تفاوتی با هم دارند؟

نذر حج قبل از ازدواج و اجازه شوهر

اگر خانمى قبل از ازدواج نذر كرده باشد كه حجّى بجا آورد، آيا در اين صورت اجازه شوهر لازم است؟ آيا شوهر حقّ ممانعت دارد؟

عدم وجوب حج با بذل هزینه حج برای ناتوان از سفر حج

کسی که توانایی سفر حج را ندارد، اگر مخارج حج به او بخشیده شود، آیا حج بر او واجب می شود؟ و آیا لازم است نائب بگیرد؟

هزینه قربانی و کفارات در حج بذلی

هزینه قربانی و کفارات در حج بذلی بر عهده کیست؟

تعریف حج بذلی

حج بذلی چیست؟ و آیا قبول آن واجب است و کفایت از حجة الاسلام می کند؟

نذر حج توسط زن بدون اجازه شوهر

آیا نذر حج توسط زن بدون اجازه شوهر صحیح است؟

قبول کردن حج بذلی و واجب الحج شدن

آیا با بخشیده شدن مالی معادل مخارج حج به انسان، باید قبول کند و حج بر انسان واجب می شود؟ و آیا کفایت از حجة الاسلام می کند؟

شرایط حج نذری

شرائط نذر حج چیست؟ و آیا با نذر کردن حج بر انسان واجب می شود؟

انجام یک حج یا عمره مستحب از طرف خود و به نیابت دیگران

آیا حج گزار می تواند یک حج و عمره مستحبی را از طرف خودش و به نیابت دیگران انجام دهد؟

نذر کردن حج و فوت نمودن

کسی که نذر کرده حج بجا آورد اگر قبل از انجام حج فوت کند آیا ورثه نسبت به آن حج نذری تکلیفی دارند؟

نیابت حج از امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف

آيا انجام حج به نيابت از حضرت ولى عصر عجل الله تعالى فرجه الشريف، با توجّه به اين كه معروف است خودشان در موسم حج تشريف دارند، جايز است؟

انجام حج مستحبی برای دیگران

آیا می توان از طرف افراد زنده یا فوت شده حج مستحبی بجا آورد؟

استحباب انجام حج با اجیر شدن

آیا اجیر شدن و نیابت از دیگری برای حج برای کسی که مالی ندارد استحبابی دارد؟

مستحب بودن قرض کردن برای حج

آیا قرض کردن برای رفتن به حج استحباب دارد؟

استحباب تکرار حج

در چه صورت حج مستحب است؟ و آیا تکرار کردن آن نیز مستحب است؟

حج مستحبی و ایجاد مزاحمت برای حج اولی ها

اگر انجام حج مستحبی برای کسانی که هنوز حج بجا نیاورده اند ایجاد مزاحمت کند تکلیف چیست؟

انجام مستحبات توسط نائب

كسانى كه به جهت حجّ نيابتى به حج مشرّف مى‌شوند، علاوه بر اعمال واجب، چه مقدار از مستحبّات را بايد به نيابت از منوب عنه انجام دهند؟