حکم قرار دادن صوت قرآن برای زنگ موبایل

استفاده از آیات قرآن به عنوان زنگ موبایل چه حکمی دارد؟

حکم خرید قرآن های چاپ کشور چین

خریدن قرآن ساخت چین و کشورهای کمونیست چه حکمی دارد؟

حکم قرآن به سر گرفتن اشخاص معذور

قرآن به سر گرفتن افرادی که عذر شرعی دارند (حائض و جنب) چه حکمی دارد؟

حکم غلط خواندن قرآن برای روزه‌دار

اگر کسی عمداً قرآن را غلط بخواند روزه‌اش چه حکمی دارد؟

اهمیّت زکات در اسلام

اهمیّت زکات در اسلام را بیان فرمایید؟

ذکر سجده ی واجب قرآن

هنگام سجده ی واجب چه ذکرهایی می توان خواند؟

شرایط سجده ی واجب قرآن

آیا در سجده ی واجب قرآن رعایت شرایط سجده ی نماز واجب است؟

آیات سجده واجب در قرآن

سوره های از قرآن که آیه سجده واجب دارند کدامند؟

قرائت قرآن در سجده ی نماز

خواندن قرآن در سجده ی نماز چه حکمی دارد؟

سجده بر قرآن بجای مهر

آیا استفاده از قرآن به جای مهر در نماز اشکال دارد؟

خواندن قرآن در قنوت

آیا در قنوت نماز می توان سوره قرآن خواند؟

حکم قرائت قرآن برای زن حائض

آیا زن حائض می‌تواند قرآن تلاوت نماید؟

قرائت قرآن در سجده غیر نماز

آیا قرائت قرآن کریم در سجده ای که بعد از نماز ادا می کنیم اشکال دارد؟ روایتی از امام علی علیه السلام وارد شده که قرائت قرآن در حالت رکوع و سجود مشکل دارد؟

کراهت تماس بدن جنب با حاشیه و جلد قرآن و همراه داشتن آن

همراه داشتن قرآن یا تماس بدنی با جلد قرآن برای شخص جنب چه حکمی دارد؟

کراهت قرائت بیش از هفت آیه قرآن برای شخص جنب

شخص جُنب به‌غیراز آیات سجده دار تا چه مقدار می‌تواند قرآن قرائت نماید؟

حکم قرائت قرآن برای شخص جنب

آیا شخص جنب می تواند قرآن تلاوت نماید؟

کراهت قرائت بیش از هفت آیه در یک مجلس برای زن حائض

آیا منظور از این‌که گفته می‌شود خواندن بیش از هفت آیه برای زن حائض کراهت دارد، این است که در یک جلسه هفت آیه خواند یا مجالس متعدد را هم شامل می‌شود؟

حکم تماس بدن زن حائض با حاشیه و جلد قرآن و همراه داشتن آن

همراه داشتن قرآن یا تماس بدنی با جلد قرآن برای زن حائض چه حکمی دارد؟

حکم قرائت بیش از هفت آیه قرآن توسط زن حائض

زن حائض به‌غیراز آیات سجده دار تا چه مقدار می‌تواند قرآن قرائت نماید؟

حکم قرائت قرآن توسط زن مستحاضه

آیا زن مستحاضه (چه قلیله و چه کثیره) می‌تواند قرآن تلاوت نماید؟

حکم قرائت بیش از هفت آیه قرآن توسط زن نفساء

زن نفساء به‌غیراز آیات سجده دار تا چه مقدار می‌تواند قرآن قرائت نماید؟

حکم ورق زدن قرآن بدون وضو توسط قطع نخاعی

فرد قطع نخاع که به هنگام تلاوت قرآن و موقع ورق زدن، ناچارا از لب و دهان کمک مى گیرد و وضو گرفتن نیز برای او مشقّت دارد، آیا مى تواند بدون وضو این کار را انجام دهد؟

افتادن کاغذ حاوی اسامی مقدسه و قرآن در جای آلوده یا توالت

اگر قرآن یا کاغذی که حاوی اسامی مقدسه است در جای آلوده و نجس بیفتد چه تکلیفی داریم؟

وظیفه افراد در مورد طهارت اوراق قرآن

پاک کردن ورق قرآن آیا فقط وظیفه کسی است که آن را نجس کرده است؟

نوشتن قرآن با مرکب نجس

اگر قرآن را با مرکب نجس بنویسند چه حکمی دارد؟ و اگر نوشته شود باید چه کنند؟

گذاشتن قرآن روی عین نجس

اگر قرآن را روی عین نجس مانند میت بگذارند چه حکمی دارد؟

نجس کردن خط و ورق قرآن

اگر قرآن نجس شود چه تکلیفی داریم؟

اعتقاد به صدور الفاظ قرآن از ناحیه پیامبر صلی الله علیه و آله

اگر کسى معتقد باشد که معانى قرآن، بر قلب مبارک پیامبر (صلى الله علیه وآله) نازل شده است و آن حضرت با این کلمات آن معانى را بیان فرموده اند و کلمات فعلى صادر از ناحیه پیامبر (صلى الله علیه وآله) است نه خداوند، آیا این اعتقاد موجب ارتداد مى شود و وظیفه ما در مقابل چنین شخصى چیست؟

اعتقاد به تحریف قرآن

اگر مسلمانى معتقد به تحریف قرآن باشد، حکمش چیست و آیا اعتقاد به تحریف، انکار ضرورى دین محسوب مى شود؟

توهین به قرآن

آیا توهین به قرآن و فحّاشى نمودن به آن (العیاذ بالله) سبب ارتداد مى شود، تکلیف کسانى که شاهد و ناظر این مسأله هستند چیست؟