بحران کم آبی و مدیریت مصرف

بحران کم آبی و مدیریت مصرف


بحران کم آبی و مسألۀ جیره بندی آب، ضرورت استفاده درست از آب را دوچندان می کند‌

بحران کم آبی و مدیریت مصرف

بحران کم آبی و مسألۀ جیره بندی آب، ضرورت استفاده درست از آب را دوچندان می کند.

آیت الله العظمی مکارم شیرازی

سایز مناسب دسکتاپ 2160*3840 پیکسل

سایز مناسب شبکه های اجتماعی 914*1280 پیکسل

سایز مناسب شبکه اجتماعی اینستاگرام 1080*1080 پیکسل

سایز مناسب چاپ 50*70 سانتی متر

captcha