ضربت تیغ تکفیر بر فرق ایمان

ضربت تیغ تکفیر بر فرق ایمان


شهادت حضرت علی(علیه السلام) به دست یکی از خوارج / انشعاب خوارج از سپاه امام علی(علیه السلام) در یک نگاه / خوارج و عقیده تکفیر / نتایج عملی باور خوارج به تکفیر / خوارج و استنباط تکفیر از قرآن! / عقیده خوارج درباره امام و حاکم / اقدامات خرابکارانه خوارج / ویژگی های رفتاری خوارج و منش آنها / تعصّب و فریفته شدن به شعارهای جذّاب / تهوّر خوارج / اخلاص خوارج / تمسک خوارج به ظاهر الفاظ / خوارج و جمع صفات متضاد / دیگر ویژگی های خوارج / فرضیه ای برای تحلیل رفتار خوارج / پیش بینی حضرت علی(علیه السلام) از سرنوشت خوارج و توصیه آن حضرت به نوع تعامل با آنها / امتداد جریان و خط فکری خوارج در طول تاریخ / مقایسه ای بین تکفیر در اندیشه خوارج و آرای وهابیان / سخن پایانی‌

هنگام نگاه به تاریخ و عطف توجه به این نکته که امام علی(علیه السلام) به دست یکی از گروه های متنسّک و مدّعی ایمان راستین و همرهان پا در رکاب دیروز امام(علیه السلام) به شهادت رسید - و نه مثلا به دست معاویه، که در دشمنی و کینه توزی علیه آن حضرت، در نبردی به عظمت و خون باری صفین، با ایشان جنگیده بود - ممکن است این سؤالات به ذهن آدمی خطور کند که خوارج چرا به این مرحله خطرناک در انحراف خود رسیدند؟ آنها چه کسانی بودند و پیرامون چه ایده ها و اندیشه هایی جمع شدند؟ چه ویژگی هایی داشتند و فعالیت های شان چه تأثیراتی در جامعه آن روز و تاریخ ما بعد آن گذاشت؟ آیا اوصاف و احوالی که خوارج به آن شناخته می شدند، منحصر به آنها ماند، یا به دیگر فرق و اعصار بعدی نیز تسرّی یافت؟ آنچه در پی می آید، تلاشی است برای ارائه پاسخی بسیار مختصر و اجمالی به این سؤالات.

جهت مطالعه کلیک کنید...

captcha