درآمدی بر آسیب شناسی فرهنگ «انتظار» از منظر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

خرافه گرایی راهبرد دشمنان برای تضعیف مهدویت / مدعیان دروغین؛ آلت دست قدرت های استکباری / لزوم مقابله با شبکۀ وکلای دروغین / خرافه گرایی با ابزار مهدی هراسی / تعیین وقت ظهور، مولّفه ای خرافی و جعلی / گسترش فساد؛ نفی جهاد؛ نفی استکبار ستیزی / ارتقای براهین عقلی مهدویت در کنار دلایل نقلی

دکترین مهدویت و حکومت جهانی مهدوی از منظر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

عقلانیت در حکومت جهانی مهدوی / عقلانیت ارتباطی در عصر پساظهور / علم محوری در حکومت جهانی مهدوی / پویایی فکری و فرهنگی در حکومت جهانی مهدوی / شکوه عدالت اجتماعی‏ در حکومت جهانی حضرت مهدی (عجل الله تعالى فرجه الشريف) / وحدت دینی در سایۀ نفی پلورالیسم دینی