شرح دعای ابوحمزه ثمالی از منظر معظم له

معنا و مفهوم حسن ظن به خدا / به خدا حسن ظن داشته باشیم!/ خدا را از فضل او طلب کنید/ چگونه از فضل الهی بهره مند شویم ؟/ فضل الهی روى حساب است/ گسترۀ رحمت الهی/ زندگی در پناه الطاف الهی/ توبه و الطاف الهی

شرح دعای ابوحمزۀ ثمالی از منظر معظم له

بانگ رحیل نزدیک است/ آمادگی برای سفر آخرت/ سبکبار شوید تا برسید/ خدا از رگ گردن نزدیکتر است/ تو خود حجاب خودی!

آداب و اعمال ماه شعبان از منظر معظم له

اعمال ماه شعبان المعظم/ اعمال مشترک ماه شعبان/ روزۀ ماه شعبان/ استغفار در ماه شعبان/ بهترین اعمال در ماه شعبان از منظر امام صادق(علیه السلام) / ذکر صلوات در ماه شعبان/ ذکری که معادل هزار سال عبادت است!/ نماز پنجشنبه های ماه شعبان/ صلوات شعبانیه؛ یادگاری ارزشمند از امام سجاد(علیه السلام)/ مناجاتي كه همه امامان(علیه السلام) خوانده اند/ اعمال مخصوص شب ها و روزهاى ماه شعبان/ نماز شب اول ماه شعبان/ ثواب کسی که روز اول را روزه بگیرد/ روزه و نماز سه روز اول ماه شعبان/ ثواب روزه سه روز آخر ماه شعبان/ ماه شعبان؛ فرصتی برای استغفار و ورود خالص به ضیافت الله