حکم معاملاتی که خريدار قصد پرداخت ثمن را ندارد

اگر در معامله خریدار از اول قصد نپرداختن ثمن را داشته باشد معامله چه حکمی دارد؟

دریافت وام مسکن با معاملات صوری

برخى از بانک ها وام مسکن مى دهند ولى با توجّه به این که وام اعطایى غالباً براى خرید خانه کفایت نمى کند، بین مردم مرسوم شده که در معامله اى صورى با دوستان و خویشان، مسکن آنها را مى خرند و وام مورد نظر را مى گیرند. آیا این کار جایز است؟

حکم معاملات غیر از بیع در اعتکاف

انجام ساير معاوضات (غير از بيع) نظير اجاره، شركت، جعاله، مضاربه و مانند آن در حال اعتكاف چه حكمى دارد؟

حکم معاملات فارکس

آیا معامله فارکس شرعا صحیح می باشد؟

معاملات آتی

نوعی معامله سالها است که با عنوان قرارداد آتی در بازار جهانی نفت و بین افراد حقیقی و حقوقی جریان دارد به این گونه که فروشنده یک بشکه نفت را در قبال گرفتن بیعانه ای، به قیمت معین و تحویل در زمان معین درآینده یه فروش می رساند چنین معامله ای صحیح میباشد؟

حکم معاملات مشاع زمانی

اخيراً معاملاتي به صورت « مشاع زماني » انجام مي شود؛ نه مشاع در مقابل مشاع مکاني. مثل اين که خانه اي به صورت مشاع پنجاه پنجاه به زيد و عمرو تعلق دارد. مشاع زماني يعني هر چند هر دو نفر مالک ملک هستند ولي به اين صورت که ملک از لحاظ استفاده شش ماه براي يکي، و شش ماه براي ديگري است. اين به دليل عدم نياز به مکان مورد نظر در طول سال است. بنابراين، دو يا حتّي ده نفر مي توانند با هم منزلي را بخرند تا هر کدام در زمان خاصّي از آن استفاده کنند. آيا اين گونه معاملات صحيح است؟

حکم معاملات اينترنتي

حکم معاملات اينترنتي چيست؟

معاملات مکروه

لطفا بفرمایید که آیا معاملاتی هست که در شرع مکروه شمرده شده باشند؟

معاملات قبلی با بهائیان

به گفته امام جمعه محل که معامله با بهایی اشکالی ندارد خرید کردیم و اکنون که به این شخص بدهکار شدیم متوجه شدیم که این کار جایز نیست. اکنون تکلیف این لوازم و بدهی ها چیست؟

اقدام داوطلبانه عامل در قبول ضرر

آیا در معاملات بانک ها که به صورت مضاربه است، اگر بانک که عامل است ضرر را بپذیرد، مخالف عقد مضاربه نیست؟

معاملات صوری محجور

معاملات صورى مدیون با قصد فرار از دین، و یا اخفاى اموال، چه وضعیّتى دارد؟

لازم بودن معاملات شرکت

آیا معاملات شرکت از نوع معاملات لازم است؟

معاملات مدیون غیر محجور

تحت چه شرایطى معاملات مدیون غیر محجور نافذ نمى باشد؟

معاملات مدیون با قصد اضرار به طلبکاران

آیا صحّت عقد در اباحه اتلاف به غیر توسط مدیون محجور صحیح است؟

انجام معاملات شرکت با کفار حربی

آیا با کفار حربی می توان شرکت و دیگر معاملات را انجام داد؟

معنی لازم بودن معاملات شرکت

لازم بودن معاملات شرکت به چه معنایی است؟

صدق بیع معاملات بر اجاره و رهن

آیا رهن و اجاره و موارد دیگر مانند بیع معامله حساب می شوند؟ یا فقط معاوضه صرف می باشند؟

صدق ضمانت بر چک امانی در معاملات

اگر يك فقره چك، در ضمن قرارداد معمولى به عنوان امانت ذكر شده باشد و عودت آن، منوط به بعد از پرداخت اصل بدهى باشد به گونه‌اى كه اگر بدهى پرداخت نگردد، از اين چك امانى استفاده شود، آيا اين چك امانت حساب مى‌شود يا ضمانت؟