سیری در کتاب عرفان اسلامی (شرحی جامع بر صحیفه سجادیه)

عرفان اسلامی(شرحی جامع بر صحیفه سجادیه) اثر گرانسنگ حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی است که جلد نخست آن در سال جاری برای علاقمندان و شیفتگان به معارف دینی به ویژه عرفان اسلامی به زیور طبع آراسته شده است.

شرکت در مجالس عرفا

چند وقتی است که بنده در خصوص ماجراهایی و با توصیه یکی از دوستان به مجالس عرفا که شب جمعه تشکیل میشود کشیده شده ام....با وجودی که این مردان خدا و جلسات آنان را فوق العاده محترم میدانم میخواستم نظر شما را با افرادی که به عرفان معتقدند بپرسم...آیا اصولا این نوع دین داری که با پوشیدن لباسهای سلوک و یک سری محرومیت ها است...قابل قبول است؟ نظر شما برای من اهمیت زیادی دارد