اقسام طلاق

طلاق بر چند قسم است؟

وظيفه کسى که شاهدان طلاق را عادل نمى داند

اگر شخصی شاهدان طلاق را عادل نداند می تواند بعداً با این زن مطلّقه ازدواج کند؟

عدم کفایت طلاق اهل تسنّن برای شیعیان

در مورد طلاق اهل تسنّن شنیده شده است که آن ها مخصوصاً شافعى ها، صیغه طلاق جارى نمى کنند؛ بلکه به صرف اراده جدایى و لفظ «تو مطلّقه اى» اکتفا مى کنند، آیا طلاق مزبور صحّت دارد؟ آیا فقهای اهل سنّت حضور شاهدین عدلین را لازم نمى دانند؟

عدالت شهود در نظر زوج

آیا در طلاق، عدالت دو شاهد در نظر زوج کافى است؟

اگر زوج شهود طلاق را عادل نداند

در مورد طلاقی که توسط عاقد جاری شده، چنانچه زوج شهود را عادل نداند آیا طلاق مزبور برای زوج هم معتبر است؟ ( به این معنی که اگر این زن همسر چهارمش بوده، آیا می تواند در این حالت همسر دیگر برگزیند ؟)

عدم کفایت یک شاهد در طلاق

مردی برای طلاق دادن همسرش که به صورت پنهانی عقد کرده اند، فقط یک نفر شاهد دارد و به علّت حفظ آبرو، قادر به بازگویی این مسأله به دیگران نیست. با توجه به این مطلب آیا می تواند بدون شاهد یا حداقل با حضور همین یک نفر، صیغه طلاق را جاری کند؟

شرط وکالت زن در طلاق

آیا زن می تواند از طرف مرد وکیل در طلاق شود؟

حکم طلاق در پاکی بین حیض

طلاق در زمان پاکی بین حیض(نقاء متخلل) چه حکمی دارد؟

طلاق زن باردار در طهر غیر مواقعه

اگر زنی که چند ماهه باردار است را طلاق دهد باید صبر کند تا عادت ماهیانه ببیند و در طهر غیر مواقعه وی را طلاق دهد؟

طلاق قبل از غسل حیض

این که طلاق باید در طُهر واقع شود، آیا باید زن غسل هم کرده باشد، یا پاک شدن از حیض کافى است؟

حکم طلاق در صورت آگاهی از ازاله ی بکارت

اگر بین پسر و دختری صیغه طلاق بائن جاری شود و دختر بعد از ازدواج مجدد متوجّه شود نامزد قبلی دوشیزگی او را از بین برده است در این صورت طلاق چه حکمی دارد؟

حکم طلاق زنی که قبلاً در حال حيض يا نفاس بوده و اکنون از حال او خبر ندارد

هرگاه مرد بداند همسرش در حال حیض یا نفاس بوده؛ اگر زن غایب شود مثلاً مسافرت کند و نتواند از حالش باخبر شود، برای طلاق تکلیف او چیست؟

حکم خواندن صیغه عقد و طلاق در هنگام اعتکاف

آيا در حال اعتكاف مى توان صيغه عقد و طلاق خواند؟

عدم نیاز به طلاق در صورت ارتداد یکی از زوجین

اگر مرتد از طلاق دادن زوجه امتناع کند، حاکم شرع مى تواند او را طلاق دهد؟

وظیفه وکیلی که یقین به بطلان یکی از طلاق های خوانده شده دارد

فردى که از جانب چند نفر وکیل در خواندن صیغه طلاق بوده، پس از اجراى صیغه هاى طلاق، (که برخى از آن ها رجعى، و برخى بائن بوده،) یقین حاصل مى کند که یکى از طلاق ها باطل بوده است. اگر نام آن زن و شوهرها را نداند، و آن ها را نشناسد، چه وظیفه اى دارد؟

طلاق در ازدواج موقت

آیا ازدواج موقّت طلاق دارد؟

صیغه طلاق مبارات

نحوه خواندن صیغه طلاق مبارات به چه صورت می باشد؟

چگونگی اجرای طلاق در خارج از كشور

با توجه به قوانین خارج از کشور، نحوه اجرای طلاق در آنجا چگونه می باشد؟

حکم طلاق در صورت شک در صحیح خواندن صیغه آن

اگر زوج ادّعا کند در حضور عدّه اى که آنها را عادل مى دانسته، ولى امکان اثبات عدالت آن ها ممکن نیست صیغه طلاق را جارى کرده است و از آنجا که زوج روحانى نیست امّا سواد فارسى دارد و مى گوید از روى رساله صیغه طلاق را جارى کرده، آیا چنین طلاقى که اصل آن محرز است ولى از نظر صحّت خواندن صیغه طلاق شک وجود دارد چه حکمی دارد؟

ماهیت طلاق در موارد طلاق توافقی که در آن عوض وجود دارد

در موارد طلاق توافقى يا خلع و مبارات كه در آن عوض (فديه) وجود دارد، آيا ماهيّت طلاق واقع شده، ايقاع محسوب مىشود يا عقد؟

استفاده مجدد از وکالت در طلاق

زنی با وکالت از شوهرش طلاق رجعی گرفته و شوهر در عده رجوع کرده آیا زن مجددا می تواند از وکالت بلاعزل قبلی مطلقه شود؟

صحت توکیل زن در طلاق به شرط بذل مهریه

اگر مردی به همسرش بگوید: مهریه را به من ببخش تا به تو وکالت شش ماهه در طلاق بدهم؛ آیا این کار صحیح می باشد؟ و چنانچه زن در این مدت طلاق نگرفت، حق مهریه دارد؟

چگونگى طلاق شخص ديوانه يا صغير

طلاق شخص دیوانه یا صغیر چگونه انجام می شود؟

طلاق زن به استناد قاعده ی «لاضرر»

آیا قاضی می تواند زن را بر اساس قاعده ی «لاضرر» طلاق دهد؟ نوع این طلاق چیست؟

حکم تقیید اختیار طلاق توسط محاکم برای زوج

با توجّه به اطلاق مادّه 1133 قانون مدنى که مى گوید: «مرد هر وقت بخواهد، مى تواند همسر خود را طلاق دهد»؛ بعضى از محاکم همان طور که طلاق بى دلیل زوجه را رد مى کنند، در مورد در خواست زوج نیز همین حکم را صادر مى نمایند. آیا این مطلب با اختیارات مطلق زوج طبق روایت مشهور نبوى «اَلطَّلاقُ بِیَدِ مَنْ اَخَذَ بِالسّاقِ» منافات ندارد؟

عدم وجوب طلاق برای زوج اگر زن کراهت داشته باشد

اگر زنی از شوهر خود کراهت داشته باشد و حاضر به بخشیدن مهریه به وی باشد آیا بر شوهر واجب است که او را طلاق دهد؟ یا این که شوهر می تواند مالی بیش از مهریه طلب کند تا احتمالا پرداخت آن برای زن مشکل شود و در عمل بدین طریق طلاق ناممکن گردد؟

جدا شدن از شوهر مرتد

اگر شوهر مرتد شود و نه فقط به دین اعتقادى نداشته باشد بلکه علیه آن نیز صحبت کند، حکم زندگى کردن همسرش با او چیست، لازم به ذکر است که امر به معروف و نهى از منکر نیز در او اثرى نداشته است؟

توهین عمدی شوهر به اهل بیت علیهم السلام

اگر مردی به ائمه علیهم السلام توهین کند و همسر او یقین دارد که وی عمدا چنین کرده، وظیفه این زن چیست؟