نماز در مجلس گناه در شرایط خاص

نمازخواندن درمکانی که موسیقی حرام پخش میشودمانندتالاری که مراسم عروسی درآن درحال برگزاری است،وفردچاره ای جزنمازخواندن درآن مکان ندارد(یعنی درغیراین صورت نمازش قضامیشود)چه حکمی دارد؟

خواندن نماز در مجلس گناه به علت جهل به مسأله

بعضی از نمازهایم رادرمکانی که آهنگ حرام پخش میشد خواندم واطلاعی از حکم آن نداشتم،نمازهایم چه حکمی دارد؟

رها کردن نماز در صورت صدق مجلس گناه

اگر جایی درحال نماز خواندن بودیم و کسی آمد و درآنجا به غیبت کردن پرداخت وظیفه ما چیست؟

حکم خنداندن دیگران در نماز

خنداندن دیگران در نماز گناه است؟

حکم بسترسازی ارتکاب جرم و گناه توسط ضابطین قضایی

ایجاد زمینه و بستر سازى جرم و گناه اگر از طریق محاکم قضایى، یا ضابطین قضایى صورت گیرد. چه حکمى دارد؟ توضیح این که فردى را ترغیب و تشویق به پرداخت وجهى، تحت هر عنوان کنند ( با صرف نظر از تحقّق یا عدم تحقّق آن) تا موجبات گرفتارى فرد یا افرادى را فراهم آورند، این عمل فى نفسه از نظر شرع مقدّس اسلام چه حکمى دارد؟

عدم تأثیر ازدواج در عواقب گناه زنا

آيا ازدواج بعد از زنا سبب برطرف شدن گناه زنا خواهد شد؟

عدم لزوم اقرار به گناه موجب حد

آیا کسی که گناهی انجام داده که مستحق حد است مانند زنای محصنه، آیا باید خود را معرفی کند تا حدّ در موردش اجرا شود یا استغفار کافی است؟

احکام مرتبط با خودکشی

لطفاً به سؤالات زیر در مورد خودکشی پاسخ فرمایید: 1) حکم شرعى قتل نفس چیست؟ 2) با توجّه به این که بدن متعلّق به خود شخص مى باشد، نه به دیگرى، و مسؤولیّت آن به خود شخص بر مى گردد، چرا خودکشى حرام است؟ 3) گرفتن مجالس سوگوارى و دفن آنها در قبرستان مؤمنین چگونه است؟ 4) آیا احتمال بخشودگى در درگاه حق تعالى، با عنایت به فرمایشات معصومین(علیهم السلام) براى چنین افرادى وجود دارد؟

منظور از گناهی که ازدواج را واجب می کند

در توضیح المسائل حضرت عالى آمده: «کسى که به خاطر ازدواج نکردن به گناه مى افتد، واجب است ازدواج نماید.» لطفاً بفرمایید که: الف) آیا منظور از گناه فقط زناست، یا چشم چرانى، خود نمایى زن، عشوه و ناز زن براى مرد نامحرم، و مانند آن را نیز شامل مى شود؟ ب) منظور از عبارت «به خاطر ازدواج نکردن به گناه مى افتد» کدام یک از این دو حالت زیر است؟ اوّل: اگر به خاطر ازدواج نکردن مرتکب گناه شد، بعد از آن ازدواج بر او واجب مى شود. دوّم: وقتى به خاطر ازدواج نکردن میل شدیدى به گناه پیدا کرد، قبل از ارتکاب گناه ازدواج بر او واجب مى شود. ج) آیا این حکم (هر کسى که به خاطر ازدواج نکردن به گناه مى افتد واجب است ازدواج کند.) اعم از دائم و موقّت است، یا فقط منظور ازدواج دائم است؟

عدم تأثیر ازدواج در بخشش گناه زنا

آيا ازدواج بعد از زنا سبب برطرف شدن گناه زنا خواهد شد؟

حکم عقد موقّت برای جلوگیری از گناه در جوانان و نوجوانان

من جوانی هستم 17 ساله که نیروی شهوتم بسیار زیاد است و مرا به گناه انداخته است.حال از شما بزرگ مرد سوال داشتم که آیا صیغه ی زنی برای خودم مفید است؟

تحمل ضرر به خاطر جلوگیری از گناه

در مواردى كه راديولوژى يا سونوگرافى شلوغ است، اگر متصدّيان براى انجام خدمات منتظر پوشيدن لباس نفر قبلى باشند متضرّر مىشوند، لذا قبل از اينكه فردى كاملاً لباس بپوشد. نفر بعد بايد آماده شود. در اين مواقع مشتريان چشمشان به بدن يا موى نامحرم مىافتد; چنين وضعيّتى از نظر شرعى چه حكمى دارد؟ آيا متصدّيان بايد ضرر را متقبّل شوند، تا گناه براى ديگران اتّفاق نيافتد؟

قطع صله رحم به خاطر خوف از گناه غیبت

چنانچه در همنشینى با اقوام نزدیک ترس آن باشد که خود انسان به غیبت مبتلا گردد، یا شاهد غیبت کردن دیگران باشد، و نهى از منکر را هم در آن مجالس به سخریّه بگیرند، آیا مى توان با آنان قطع رابطه کرد؟

حکم فکر کردن به گناه

آیا فکر کردن به گناه، گناه محسوب می گردد و حرام است؟

تعریف متجاهر به فسق

متجاهر به فسق را به چه کسی می گویند؟

حکم جنابت در خواب

چنانچه در خواب از شخصی منی خارج شود، آیا مرتکب گناه شده است؟

حکم تهمت زدن به میّت

تهمت زدن به کسی که فوت کرده است چه حکمى دارد؟

حکم استمنا برای فرار از گناه دیگر

اگر انسان مجبور شود براى نجات از گناهی مانند زنا یا لواط، استمنا کند؛ این کار چه حکمی دارد؟

حکم انجام غسل با علم به تنگی وقت نماز

اگر شخصی با علم به تنگی وقت نماز، غسل کند چه حکمی دارد؟

راه احراز عدالت مجدد کسی که گناهی مرتکب شده

هرگاه شخصى در يكى دو مورد دروغ گفته يا غيبت نموده، آيا عدالتش ساقط مىشود؟ براى احراز عدالت مجدّد بايد يقين كنيم كه توبه كرده است؟

اجرای حد یا تعزیر در ملأ عام برای جلوگیری از گناه

آيا شلّاق حدّى و تعزيرى را مى‏توان در ملأ عام اجرا كرد؟

گناه غصب

آیا غصب جزو گناهان کبیره محسوب می شود؟