حکم واگذاری ولایت پدر به شخص دیگر

آیا پدر می تواند ولایت خود بر فرزند را به زوجه تفویض کند؟

ولایت پدر و جد پدری در عرض یکدیگرند

ولايت پدرو جدّ در طول يکديگرند يا در عرض هم؟ اگر فرضاً، هم زمان عقدي را جاري کنند، کدام مقدّم است؟

محدوده ولایت پدر بر فرزند و شوهر بر همسر

ولایت پدر بر فرزند علی الدوام است؟ آیا شوهر بر همسر ولایت دارد؟

ولایت ولی صغیر بر دیه

آیا دایره ولایت ولىّ قهرى بر موَلّى علیه صرفاً ناظر بر حقوق مالى است و یا اطلاق دارد. به عبارت دیگر آیا ولىّ قهرى در حقّ قصاص نفس و عضو از باب ولایت مى تواند قاتل و جانى را عفو نماید و یا این که لزوماً غبطه صغیر در اخذ دیه است و بدون اخذ آن مجاز به عفو نیست، در صورتى که غبطه صغیر و مولى علیه در اخذ دیه نفس و عضو باشد در صورت اخذ آن از جانى آیا او به اعتبار ولایت مى تواند هر گونه دخل و تصرّفى را در سهم مالى مولى علیه ولو به نفع خود بنماید؟

عدم اعتقاد به ولایت حضرت علی (علیه السلام)

آیا هرکس ولایت حضرت علی (ع) را قبول نداشته باشد کافر است ؟ اهل تسنن که ولایت حضرت علی (ع) را قبول ندارند کافر میشوند ؟ لطفا توضیح دهید. باتشکر التماس دعا

تبیین ولایت مطلقه فقیه

امروزه بحثى مهمّی تحت عنوان ولایت مطلقه فقیه یا غیر مطلقه مطرح است و جنابعالى نیز در کتب فقهى خود به این بحث اشاره اى کرده و فرموده اید: معناى کلمه مطلقه باید معلوم باشد. بنده معنایى براى این کلمه عرض مى کنم، و صرفنظر از این که شما این معنا را قبول، یا ردّ بکنید (هر چند در صورت عدم پذیرش، بسیار ممنون، بلکه خواهشمندم، دلیل آن را بیان فرمایید تا مزید هدایت باشد)آیا شما به این معنا ولایت فقیه را قبول دارید؟ مستحضر هستید که این بحث توسّط امام راحل رحمه الله این چنین مبسوط مطرح شد. ولى ما در کتابى که ایشان در این زمینه دارند عنوان «ولایت مطلقه» را ندیدیم. آنچه ایشان مى فرمودند این بود که ولایت فقیه از حیث دایره، همان اختیارات معصوم(علیه السلام) را دارد. پس این معنا بعد از ایشان یا در زمان ایشان (ولى نه توسّط ایشان) مطرح شد. به هر حال، در این رابطه سه نظریّه مى توان اظهار کرد: 1ـ ولایت فقیه همه اختیارات معصوم(علیه السلام) را دارد؛ الاّ ما خرج بالدلیل. 2ـ ولایت فقیه همه اختیارات معصوم را ندارد، و در محدوده قانون اساسى هم نیست، بلکه تمام این حکومت در اختیار شخصیّت حقوقى (فقهى و تقوایى) اوست. و هر جا امر و نهى و اصلاحى لازم ببیند حقّ دخالت دارد. 3ـ ولایت فقیه در چهار چوب قانون اساسى است. نظریّه سوّم اشکالات عدیده اى دارد؛ ولى هم اکنون در عرصه سیاست سوّمى و اوّلى معمول تر است. لطفاً در مورد معناى مورد نظر و این که چطور آن معنا از ادّله استفاده مى شود، توضیحاتى بفرمایید؟

دامنه ی ولایت ولی فقیه

آیا شخصی در کشور دیگر که در آن کشور قوانین اسلامی رعایت نمی شود مثلا ترکیه زندگی میکند و به ولایت مطلقه فقیه اعتقاد دارد 1-آیا از قوانین کشور ترکیه باید تبعیت بکند یا ولایت فقیه؟ 2- آیا دایره ولایت فقیه مختص به کشور ایران است؟

ولایت بر مال غائب

ولایت بر مال غایب در صورت فقدان ولى به عهده چه کسى است؟

شهادت به ولایت حضرت علی علیه السلام در تشهد

آیا شهادت بر ولایت امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) در تشهد نماز جایز است؟