وضع قوانینی از قبیل کسر شهریه در حوزه علمیه

چنانچه مستحضرید مدارس علمیه جهت نظم و حضور مرتب طلاب در کلاس های درس اقدام به وضع یک سری قوانین داخلی می نمایند. از جمله برای غیبت طلاب در هر ساعت مقداری از شهریه آنان را کسر می نمایند. 1ـ آیا کسر شهریه (به طور مثال هر ساعت غیبت 500 تومان) جایز یا خیر؟ 2ـ در صورت جایز بودن آیا می توان این مقدار از کسرها را به نفع خود ضبط نموده و مصرف هزینه های جاری نماید؟