حکم شهادت و امامت ولد شبهه

آیا شهادت و امامت جماعت ولد شبهه و یا کسی که نطفه اش درعادت ماهیانه منعقد شده، جایز است؟

عدم لزوم اعاده نمازی که با امامت اهل سنت اقامه شده

آیا نمازی که به امامت اهل سنت اقامه شده، لازم است، اعاده گردد؟

امامت کسی که رکوع و سجود را به اشاره انجام دهد

امام جماعت شدن مجروحان و معلولان که رکوع و سجود را به اشاره انجام دهد، چه حکمى دارد؟

امامت شخص مبتلا به جذام یا برص

امامت كسى كه مبتلا به بيمارى جذام (خوره) يا برص (پيسى) مىباشد، چه حكمى دارد؟

نماز جماعت مختلط به امامت زن بی حجاب!

در یکی از شهرهای اروپا مسجدی است که در آن نماز جماعتی برپا می شود که امام جماعت آن یک زن بی حجاب است و زن و مرد به صورت مختلط پشت سر او نماز می خوانند، این کار از نظر اسلام چه حکمی دارد؟

حکم امامت جماعت شدن زن مستحاضه در جمع زنان

امامت زن مستحاضه برای نماز جماعت چه حکمی دارد؟

ایستادن امامت جماعت در قسمت زنان

در مسجدی که میان صفوف جماعت مرد و زن پرده ای حائل است آیا امام جماعت می تواند در قسمت خواهران اقامه نماز جماعت کند؟

امامت فردی که می داند عادل نیست

در صورت امامت فردی که می داند عادل نیست، نماز جماعت او چه حکمی دارد؟

امامت شخص غیر روحانی

امامت شخص غیر روحانی چه حکمی دارد؟

امامت جماعت شخص وسواسی

اقتدا کردن به امام جماعتی که در قرائت نماز، وسواسی می باشد چه حکمی دارد؟

اقتدا به امامی که رکوع و سجود را با اشاره انجام می دهد

امامت جماعت شخصی که رکوع و سجود را به اشاره انجام می دهد چه حکمى دارد؟