پیام تسلیت حضرت آیت الله مکارم شیرازی(دامت برکاته) به مناسبت رحلت آیت الله سید محمدسعید حکیم (رحمة الله علیه)

ایشان در طول سالیان دراز به تربیت و آموزش طلاب و فضلاء در حوزه ی علمیه ی نجف همت گماشت و آثار علمی ارزنده ای از خود به یادگار گذاشت

تقلید از علمای اخباری بعد از تحقیق در مورد علماع اصولی و اخباری

یکی از طلاب حوزه که در سطوح مشغول به تحصیل است می گوید که 5 سال کامل را به مطالعه تالیفات اخباری ها و اصولی ها برای آشنایی با مکتب حق گذرانده است و در پایان به این نتیجه رسیده است که روش اخباری گری بیشتر از روش اصولی موجب ابراء الذمه می شود. آیا جایز است وی به این نتیجه عمل کند واز شیخ یوسف بحرانی یا یکی دیگر از علمای اخباری تقلید کند؟