تلاش دشمنان برای جلوگیری از معرفی آثار شیعه

تلاش دشمنان برای جلوگیری از معرفی آثار شیعه


کنگره نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی را در معرفی آثار شیعه مهم ارزیابی کرد.‌

یکی از علمای کشور افغانستان با اشاره به تلاش دشمنان برای جلوگیری از آثار شیعه، کنگره نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی را در معرفی آثار شیعه مهم ارزیابی کرد.

به گزارش ستاد خبری کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی، یوسف علی زکی از علمای کشور افغانستان با اشاره به برگزاری کنگره گفت: قطعا برگزاری چنین کنگره هایی به نفع جهان اسلام بوده و موجب می شود تا همگان با دستاوردهای شیعه و مسلمانان آشنا شوند.

وی تصریح کرد: دشمنان امروزه با همه توان می کوشند تا اجازه ندهند شیعه در دنیا معرفی شود و آثار علمی شیعیان به گوش جهانیان برسد که باید هوشیار بوده و اجازه نداد.

یوسف علی زکی تصریح کرد: اینکه کنگره با اشرافیت مرجعیت جهان تشیع برگزار می شود، نشان دهنده نگاه بارز و وسیع ایشان است که باید همواره در معرفی جایگاه شیعیان بکوشیم.

captcha