قوانین حقوقی ایران براساس اسلام تدوین شدند

قوانین حقوقی ایران براساس اسلام تدوین شدند


پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قوانین حقوقی ایران طبق قانون اساسی براساس اسلام تدوین شدند.‌

به گزارش ستاد خبری کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی، محمود حکمت نیا در کمیسیون تخصصی فقه و اصول با اشاره به تفاوت نظام حقوقی اسلامی و نظام سکولار اظهار کرد: نظام حقوقی اسلامی بر پایه فقه اسلامی تدوین شده است، اما نظام حقوقی سکولار در این زمینه متفاوت است، گرچه شاید در روش های این دو نظام بر یکدیگر تاثیر گذاشتند.

وی ادامه داد: فقه یک نظام عقلایی و حقوق هم یک نظام عقلایی است، البته این دو با هم شباهت هایی دارند، نظام حقوقی ایران در پیش از انقلاب اسلامی گرچه که تا حدی اسلام را پذیرفته بود، اما این مساله به دلیل عرف بود و نظام حقوقی ایران در زمان رژیم طاغوت در رده نظام های سکولار می گنجید، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قوانین حقوقی ایران هم طبق قانون اساسی براساس اسلام تدوین شدند.

پژوهشگر حقوقی افزود: در قوانین خانواده گفته می شود که این قوانین در راستای تحکیم خانواده است که این مساله مصدر تدوین قانون نیست، اما آن قانون را توجیه می کند؛ منطق استدلال در فقه بر اندیشه حقوقدانان ایرانی تاثیر گذاشته است.

حکمت نیا ادامه داد: در دادگاه ها براساس قانون اساسی در جایی که قوانین سکوت کرده باشد، می توان از آرای فقهی استفاده کرد.

این پژوهشگر حقوقی در پایان خاطرنشان کرد: استدلال های قضایی در روش شناسی کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

captcha