سخنرانی روشن عباس اف عالم برجسته روسی عنوان کرد

سخنرانی روشن عباس اف عالم برجسته روسی عنوان کرد


التزام به آموزه های وحیانی تنها راه علاج مشکلات جهان اسلام/ افراطی ها ریشه اسلام را هدف قرار داده اند‌

عالم برجسته روسی گفت: وظیفه ما آن است که بهترین راه حل را برای رفع مشکلات جهان اسلام بیابیم که همانا تجدید عهد با خداوند و التزام به آموزه های اسلامی و وحیانی خواهد بود.

به گزارش ستاد خبری همایش بین المللی خطر جریان های تکفیری در دنیای امروز، روشن عباس اف از علمای کشور روسیه در این همایش اظهار کرد: برخی مفاهیم اساسی در اندیشه اسلامی که موجب سوء تفاهم می شوند باید به دقت مورد بررسی قرار گیرند و در این زمینه بدون تاخیر اقدام شود.

وی افزود: فضای اندیشه ای جهان اسلام امروز آلوده به مسائل مختلف و دسیسه های گوناگون شده که هدف همه آنها از بین بردن تمدن اسلامی و محروم ساختن مسلمانان از حقوق خود است.

این عالم روسی با بیان اینکه برخی مسائل عصبی در جهان اسلام بر اندیشه و فکر غلبه می کنند گفت: در عین حال تکیه بر متون و نصوص حقیقی و استفاده از ظرفیت اهل علم و بصیرت، می تواند مانع از این امر شود.

وی با بیان اینکه لازم است اقداماتی صورت بگیرد که فضا از هرگونه آلودگی فکری و فرهنگی پاک شود و حرکت رو به پیشرفت مسلمانان ادامه یابد ابراز کرد: امیدواریم در این اجلاس بتوانیم راهبردی مناسب برای جلوگیری از خطر جریان های تکفیری بیابیم زیرا افراطی ها ریشه اسلام را هدف قرار داده اند.

عباس اف خاطرنشان کرد: وظیفه ما آن است که بهترین راه حل و علاج را برای مشکلات فعلی بیابیم که همانا تجدید عهد با خداوند و التزام به آموزه های اسلامی و وحیانی خواهد بود.

این عالم برجسته روسی با بیان اینکه لازم است بدانیم آنها که پرچم اسلام را برافراشته اند چگونه عمل می کنند گفت: پیامبر اکرم(ص) فرموده اند هر کس خارج از وظایف امت عمل کند، مانند کسی است که از دین خارج شده و هرگز از ما نیست.

وی افزود: در دین مبین اسلام، غیر مسلمانان هم مورد احترام هستند مگر کسانی که بخواهند علیه دین الهی اقدامی بکنند به همین دلیل خداوند می فرماید کسانی که به عنوان دین، جنایتی را مرتکب می شوند هرگز ارتباطی با اسلام ندارند.

عباس اف خاطرنشان کرد: امروز تکفیری ها و داعشی ها به نام اسلام هرگونه جنایتی را علیه اسلام و بشریت مرتکب می شوند در حالیکه بر اساس آموزه های دینی، خودشان مسلمان محسوب نمی شوند البته وظیفه همه مسلمانان، مبارزه با آنها و کوتاه نیامدن در مقابل اندیشه های خطرناکشان است.

این عالم روسی با بیان اینکه امروزه، وضعیت و شرایط به گونه ای است که تکفیری ها با منطق، راه هدایت را در پیش نمی گیرند گفت: باید در مقابل این افراد با همه قوا ایستادگی کرد.

برچسب ها :
captcha